นายสมบูรณ์ ชูเจริญสัมพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอยแก้ว
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/07/2015
ปรับปรุง 20/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 310419
Page Views 562682
 
กองช่าง

นางสาวเยาวดี กันยานันท์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายณฐกร ทะวงค์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายโชค กันทาดง
นายช่างเขียนแบบ

นายชาญชัย คำหล้า
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นางสาวศิรดาวรรณ ปินนะสุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสุริยันต์ แก้วกันตี
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายจตุพล ตุ้มปามา
พนักงานขับรถยนต์

นายคณาพล มณีใจ
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานเขียนแบบ)